СПИСОК   ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ

                                           Перерослівської ЗОШ І-ІІІ ступенів                                                                                                       Погоджено з держкомстатом України

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     25.03.99  № 02-09-28                       

                                                                                                                                                   СТАНОМ     НА     01.10.2017р.

Список подається рай (міськ)вно у 3-х примірниках. До списку включається директор школи, заступники директора школи, всі вчителі (сумісники і основні працівники),педагоги-організатори, вихователі, організатори позаласної і позашкільної роботи

         Назва школи і її тип  Перерослівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

         Адреса: область Хмельницька    район  Білогірський    місто (село Переросле)

 

В школі на  01.10.2017року: 11 класів, 65 учнів 

ВІДОМОСТІ 
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Педагогічні працівники

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього

17

17

 

у тому числі ті, що:

 

 

 

мають відповідну освіту

 

16

 

працюють у закладі освіти за сумісництвом

 

 

2

 

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки

Укр.мова та літер.

Панасюк Микола Іванович

директор

Київський пед.інстититут

1977

Вища

2016

40

2016 укр.мова

2017-директор

 

Історія, правознавс..

Козарик Людмила Олександрівна

Заступник директора

Камянець -  Поділь. педінстит.

             1985

1 категорія

2016

32

2013історія

2013 –правознав.

2013- заступн.

 

Музика

Образ. мист

Павлюк Людмила

Юріївна

Педагог організатор

Тернопільський педуніверситет

2007

ІІ категорія

2017

12р.

2018

 

Укр.мова та літер.

Сторожук Марія Олексіївна

вчитель

Рівненський педінститут

     1996

1 категорія

2013

32р.9м

2016

 

Біологія ,хімія

Омельчук Галина Андріївна

вчитель

Київський пед.інстититут

       1988

1 категорія

2017

30

2015- біологія

2015- хімія

 

Заруб.літер.,

Худ. культ.

Мистецтво

Бібліотека

(0.5)

Мартинюк Оксана Анатоліївна

вчитель

Тернопільський педінститут

2002

1 категорія

2012

24р.11м

2015- зар.літ.

2016- худ. культ.

2017- бібліот.

2017- мистецтво

 

 

 

Фізична культура

ЗВ

Рудюк Андрій Васильович

вчитель

 Кременецький педінститут

2008

 

 

2

2018

 

Історія, географія

осн економ

люд. І світ

 

Козарик Олексій Степанович

вчитель

Кам’янець-Подільс. педінстит.

1986

Вища

2013

31

2016- історія

географ.--2016

економі- 2016

Люд. І світ- 2016

 

 

Нім.мова

Іванюк Валентина

Петрівна

вчитель

Рівненський держ. універ.

2010

ІІ категорія

2016

7р.3міс

2015

 

Осн.зд.екол.

Інфор.

Труд. навч.

екологія

Андрощук Ніна Володимирівна

вчитель

Кременецький педінстит

    2011

ІІ категорія

2014

7

2014- основи здоровя

 

Почат.класи

 

Костюк Наталія Миколаївна

вчитель

Рівненський дер.універс.

2009

І категорія

2015

14

2015

 

Почат.класи

 

Цюзік Олена Сергіївна

вчитель

Тернопільський педюуніверст.

2003

І категорія

2016

24

2014

 

Почат.класи

Диско Майя Петрівна

вчитель

Миколаївський педуніверс.

2000

1 категорія

2016

27р.5міс.

2014

 

Почат. класи

Панасюк Наталія Іванівна

вчитель

Рівненський педінстит.

2003

1 категорія

2017

39

2016

 

Фізика

Математика

Астрономія

інформатика

Андрощук Альона Юріївна

 

вчитель

Рівненський дер. гуманітарний універс

2010

ІІ категорія

2016

8

 

2015- фізика

2016-математи.

2016- астрономія

 

Математика

інформатика

Захарчук Олеся Миколаївна

вчитель

Рівненський дер. гуманітарний універс

2006

1 категорія

2015

12

2014- математика

2014- інформа.

 

Англійська мова

Прокопчук Юрій Степанович

вчитель

Рівненський педінститут

1990

Вища

2016

34

2016

 

 

 

Наказ

                                                       с. Переросле                                            № 14-к

31.08.2017 

                  Про затвердження

 штатного розпису, кваліфікаційних розрядів

 та категорій, трудового стажу

 технічно – обслуговуючого персоналу

 станом на 01.09.2017 року

 

       У відповідності до норм штатного мінімуму, освітньо-кваліфікаційного та професійного рівня техпрацівників школи

 

 НАКАЗУЮ:

1.     Затвердити станом на 01.09.2017 року слідуючий штатний розпис, кваліфікаційний розряд, навантаження та стан роботи технічно-обслуговуючого персоналу школи:

з/п

Прізвище працівника

Посада

Наванта

ження

Стаж

роботи

Каліф.

розряд

Кваліф.

категорія

1.

Іванюк Володимир Олександрович

Водій автобуса,

майстер по ремон.

0,5

0,5

11

1

 

2.

Ковальчук Петро Миколайович

Водій автобуса,

майстер по ремон.

0,5

0,5

1

1

 

3.

Гончарова Олена Леонідівна

кухар

1

9

3

 

4.

Галащук Людмила Тадеушівна

сторож

0,75

6

1

 

5.

Іванюк Олександр Борисович

Оператор котельні

0,5

6

2

 

6.

Наконечний Віктор Іларіонович

Оператор котельні

0,5

11

2

 

7.

Костюк Лілія Олександрівна

прибиральник

1

14

1

 

8.

Юзюк Зоя Станіславівна

прибиральник

1

19

1

 

9.

Мальотіна Тетяна Вадимівна

Медична сестра

0,5

12,5

 

2

 

 

 

 

 

Директор школи                                  М. І. Панасюк

СТАТУТ    ШКОЛИ

                              СТАТУТ

Перерослівського ліцею

Білогірської  районної  ради

Хмельницької  області

(нова редакція)

 

 І. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.             Перерослівський ліцей Білогірської районної ради Хмельницької області (далі – Заклад освіти), є комунальною неприбутковою установою.

Заклад освіти є правонаступником комунального закладу Перерослівська «середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів».

 

1.2. Повне найменування: Перерослівський ліцей Білогірської районної ради Хмельницької області.

Скорочене найменування: Перерослівський ліцей.

 

1.3.             Юридична адреса Закладу освіти: 30214 Хмельницька область, Білогірський район, село Переросле, вулиця Центральна, будинок 45

           Місце знаходження: 30214 Хмельницька область, Білогірський район, , село Переросле, вулиця Центральна, будинок 45.

1.4. Засновником Закладу освіти є Білогірська районна рада (далі - Засновник). Засновник або уповноважений ним орган  здійснює фінансування гімназії, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 

1.5. Заклад освіти є юридичною особою з дня її реєстрації, може мати самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах казначейства, печатки встановленого зразка, штамп, бланки з власними реквізитами.

 

1.6. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та власним Статутом.

 

1.7. У Закладі освіти визначена українська  мова навчання.

 

1.8. Заклад освіти створений з метою забезпечення відповідного рівня загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти, всебічного розвитку талановитої молоді, її виховання і соціалізації, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

          Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

-         вільне володіння державною мовою;

-         математична компетентність;

-         компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

-         інноваційність;

-         екологічна компетентність;

-         інформаційно-комунікаційна компетентність;

-         навчання впродовж життя;

-  громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

-         культурна компетентність;

-         підприємливість та фінансова грамотність;

інші компетентності, передбачені стандартом освіти

 

1.9. Головними завданнями Закладу освіти є:

- впровадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, науково-методичну;

-  пошук і відбір для навчання талановитої молоді;

- здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави;

- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості учнів, формування творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян;

- формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства і держави;

- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, вчителями, учнями;

- надання учням можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності;

- оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання, створення інноваційного середовища з метою організації розвивально-виховного простору.

 

1.10. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Білогірської районної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Білогірської районною державної адміністрації, наказами Департаменту освіти Хмельницької обласної державної адміністрації та цим Статутом.

 

1.11. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- дотримання державних стандартів освіти;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 

1.12. Заклад освіти забезпечує на власному веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

- статут Закладу освіти;

- ліцензія на провадження освітньої діяльності;

- структура та органи управління Закладом освіти;

- кадровий склад Закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

- освітні програми, що реалізуються в Закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

- територія обслуговування, закріплена за Закладом освіти його засновником;

- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у Закладі освіти;

- мова освітнього процесу;

- наявність вакантних посад;

- матеріально-технічне забезпечення Закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

- результати моніторингу якості освіти;

- річний звіт про діяльність Закладу освіти;

- умови доступності Закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням Закладу освіти або на вимогу законодавства.

 

1.13. Заклад освіти оприлюднює на власному веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

1.14. Заклад освіти функціонує на засадах академічного спрямування, що передбачає профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти.

Профільні предмети визначаються Закладом освіти з урахуванням інтересів учнів та їх батьків (осіб, які їх замінюють).

 

1.15. Наповнюваність класів Закладу освіти, поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється в установленому порядку.  

 

1.16. Заклад освіти має таку структуру:

         - початкова школа (1-4 класи);

         - гімназія (5-9 класи);

 - ліцей (10-11 класи).

Заклад освіти має відокремленні структурні підрозділи:

- філія «Шимковецька гімназія  Перерослівського ліцею  Білогірської районної ради Хмельницької області»

 

1.17. Заклад освіти має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

-       визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-       в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-       проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-       використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-       отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-       залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

-       організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

-       запрошувати на роботу спеціалістів на договірних (контрактних) умовах або шляхом укладання трудових угод, угод про співробітництво;

-       надавати платні послуги, які відповідно до законодавства можуть надаватися комунальними навчальними закладами;

-       здійснювати інші види діяльності, що не заборонені законодавством України і сприяють розвитку гімназії та реалізації його мети.

 

1.18. У Закладі освіти можуть створюватися та функціонувати методичні об’єднання, творчі групи, психологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання учнів, вчителів, батьків.

 

1.19. Навчання за індивідуальною та екстернатною формами навчання у Закладі освіти організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених  Міністерством освіти і науки України.

 

1.20. Взаємовідносини Закладу освіти з юридичними і фізичними особами встановлюються у відповідності до положень чинного законодавства.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1.    Заклад освіти планує свою роботу самостійно

 

2.2.  На основі типових освітніх програм Заклад освіти складає та власну освітню програму. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

 

2.3.             Експериментальні та індивідуальні навчальні плани Закладу освіти затверджуються в установленому законодавством порядку

 

2.4.  Відповідно до навчального плану педагогічні працівники Закладу освіти самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

 

2.5.  Заклад освіти здійснює освітній процес за п’ятиденною формою навчання.

 

2.6.             Заклад освіти здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формами навчання.

 

2.7.             З метою належної організації освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти можуть формуватися інклюзивні класи для організації та забезпечення якісного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 

2.8.             Кількість учнів у класах (наповнюваність класів) не може бути менше п’яти осіб та перевищувати 30 осіб.

 

2.9.             За письмовими зверненнями батьків учнів керівник закладу загальної середньої освіти приймає рішення про створення групи подовженого дня, фінансування якої здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

 

2.10.        За Закладом освіти рішенням засновника закріплюється відповідна територія обслуговування.

 

2.11.        Зарахування учнів до всіх класів закладу освіти: початкової школи (1-4 класи), гімназії (5-9 класи), ліцею (10-11 класи) здійснюється в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

2.12.        Директор Закладу освіти зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Закладу освіти, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

 

2.13.        Зарахування учнів до Закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його директора.

Для зарахування учня до Закладу освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

 

2.14.        Іноземці та особи без громадянства зараховуються до Закладу освіти  відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

 

2.15. Переведення учнів Закладу освіти до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У разі вибуття учня батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву із зазначенням причини вибуття.

 

2.16. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ семестри) та режим роботи встановлюються закладом освіти у межах часу, передбаченого навчальним планом.

Навчальний рік у закладі поділяється на семестри, починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
 
2.17. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

 

2.18. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених  законодавством України.

 

2.19. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

 

2.20. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин.

 

       2.21. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, профспілковим комітетом і затверджується директором.

Крім  різних форм обов’язкових навчальних  занять, у Закладі освіти проводяться  індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

 

2.22. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

 

2.23. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей  учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

 

2.24. У Закладі освіти контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до нормативних вимог, визначених Міністерством освіти і науки України.

Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України.

 

2.25. Оцінка за поведінку не виставляється.

 

2.26. Навчання у 4-х та випускних 9-х, 11-х класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

 

         2.27. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ здобувачів освіти. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. У разі незгоди учня (його батьків) з оцінкою, він має право звернутися до апеляційної комісії, яка створюється і діє на підставі законодавства України. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником.

 

2.28. За результатами навчання здобувачам освіти (випускникам) видається відповідний документ:

табель успішності – після завершення початкової школи;

свідоцтво про базову середню освіту – після завершення навчання у гімназії.

атестат про повну загальну середню освіту – після завершення навчання у ліцеї.

 

2.29. За успіхи у навчанні для здобувачів освіти встановлюється форма морального заохочення. До таких заохочень і відзначень, зокрема, можуть бути віднесені нагородження похвальними листами, грамотами, золотою чи срібною медалями.

Рішення про заохочення (відзначення) здобувача освіти приймає педагогічна рада закладу освіти.

 

2.30. Виховання учнів у Закладі освіти здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

 

2.31. Цілі виховного процесу в Закладі освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

 

2.32. У Закладі освіти забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

 

2.33. Примусове залучення учнів Закладу освіти до вступу в будь-які громадські об’єднання, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених об’єднаннях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.
 

2.34. Дисципліна в Закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

 

 

 

    ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками  освітнього  процесу в Закладі освіти є:

- здобувачі освіти;

- педагогічні працівники;

- батьки здобувачів освіти;

- фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

 

3.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства України, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку Навчального закладу.  

 

3.3. Здобувачі освіти мають право на:

- навчання впродовж життя та академічну мобільність;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- трудову діяльність у позанавчальний час;

- особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

 

3.4. Здобувачі освіти зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

 

3.5. Здобувачі освіти закладу освіти залучаються до самообслуговування,  різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

 

3.6. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов'язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть  накладатися стягнення відповідно до законодавства України.

 

3.7. Педагогічними працівниками Закладу освіти можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки, забезпечують результативність та якість своєї роботи.

 

3.8. До педагогічної діяльності у закладах не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством України.

 

3.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

 

3.10. Директор закладу освіти призначає класних керівників, завідуючих навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом.

 

3.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства України директором Закладу освіти, погоджується з профспілковим комітетом.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю.

 

3.12. Педагогічні працівники мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

- творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- подовжену оплачувану відпустку;

- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

 

3.13. Педагогічні працівники закладу зобов'язані: 

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

- дотримуватися педагогічної етики;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

 

3.14. У Закладі освіти обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти  і  науки України.

 

3.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до законодавства України.

 

3.16. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством України, цим Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу освіти. 
 
3.17. Батьки здобувачів освіти  та особи, які їх замінюють, мають право: 

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

 

 

 

3.18. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку.

 

3.20. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Закладі освіти;

- керувати  учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Закладу освіти;

- проводити консультації для  педагогічних працівників;

- брати участь в організації  навчально-виховного  процесу.

 

3.21. Представники громадськості  зобов’язані:

- дотримуватися цього Статуту;

- виконувати накази та розпорядження директора Закладу освіти, рішення органів громадського самоврядування;

- захищати здобувачів освіти від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю,    наркотиків, тютюну;

- дотримуватись етики поведінки та моралі.

 

ІV. УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

 

4.1.  Безпосереднє керівництво Закладом освіти здійснює директор.

 

4.2.             Директор Закладу освіти:

-  організовує діяльність закладу освіти;

-  вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

-  призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

-  забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

-  забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-  забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

-  сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

-  сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

-  здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти

 

4.3. Вищим органом громадського самоврядування Закладу освіти є  збори колективу, що скликається не менш 1 разу на рік.

Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органу громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

 

4.4.        У період між зборами діє піклувальна рада Закладу освіти. 

 

4.4.1. Метою діяльності піклувальної ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;  

- об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Закладу освіти та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Закладом освіти;

- розширення колегіальних форм управління закладом освіти;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

 

4.4.2. Основними завданнями ради є: 

-  участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контроль її виконання;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування;

- аналіз та оцінювання діяльності закладу освіти та його керівника;

- контроль виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і внесення відповідних рекомендацій та пропозицій, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

- внесення засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

- здійснення інших прав, визначених спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

 

4.5. Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада.

Педагогічна рада закладу освіти:

-  планує роботу закладу;

-  схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

-  формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-  розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

-  приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

-  обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-  розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

-  ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

-  розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

-  має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

-  розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

4.6.             У Закладі освіти  можуть діяти  органи самоврядування працівників закладу освіти; органи самоврядування здобувачів освіти; органи батьківського самоврядування; інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

 

V.  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає:

- нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо;

- майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;

- інші активи, передбачені законодавством.

 

5.2. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно закладу освіти не підлягає вилученню, крім випадків, встановлених законом

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Джерелами фінансування  Закладу освіти є:

- кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державного стандарту освіти;

- кошти, отримані вразі надання платних послуг;

- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела надходження коштів, не заборонені законодавством України.

 

6.2. Заклад освіти має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

 

6.3. Порядок ведення бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

 

VII. МІЖНАРОДНЕ   СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати, відповідно до законодавства України, прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Заклад освіти має право відповідно до законодавства України укладати угоди про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ  ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ  НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ

8.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Закладу освіти здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

 

8.2. Державний нагляд (контроль) здійснює Державний центр якості освіти

 

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу освіти є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством  освіти і науки України.

 

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Закладу освіти з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. 

 ІX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу освіти приймає Засновник або господарський суд.

9.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

9.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом освіти.

9.5. При реорганізації чи ліквідації Закладу освіти працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

 

 

X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

 

 

 

Структура та орган управління

Комунальна власність Білогірської районної ради Хмельницької області.

Освітні програми:

1-4 класи – Навчальна програма від 05.08.2016 року №948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних кзакладів»

Українська  мова

5 -9 класи - Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

10-11 класи – навчальні програми затверджені наказом МОН від 28.10.2010 р. № 1021

Українська  література

5-9 класи –- Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

10-11 класи – навчальні програми затверджені наказом МОН від 28.10.2010 р. № 1021

Зарубіжна література

5 -9 класи - Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

10-11 класи – навчальні програми затверджені наказом МОН від 28.10.2010 р. № 1021

 

Історія України та всесвітня історія

5 -9 класи - Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

10-11 класи – навчальні програми затверджені наказом МОН від 14.07.2016 р. № 826

Географія

5-9 класи –- Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

10 клас – профільний рівень навчальна програма затверджена наказом МОН від 28.10.2010 р. № 1021

Фізика

7-9 класи –- Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

10-11 класи – навчальні програми затверджені наказом МОН від 28.10.2010 р. № 1021

Математика

5-9 класи –- Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.01.2017 № 52 « Про оновлення навчальних програм для учнів   5-9 класів від 07.06.2017 року № 804»

10-11 класи – навчальні програми від 27.08.2010  № 834. Зміни від 29.05.2014 року №657

 

Німецька мова

2-4 класи- Типові навчальні плани початкової школи затверджені наказом МОН від 10.06.2011 р. № 572

 5-9 класи –- Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

10 - 11 класи- Типові навчальні плани загальноосвітніх закладів ІІІ ступенів затверджені наказом МОН від 27.08.2010 р. № 834 зі змінами внесеними наказом МОН від 29.05.2014 №657

Хімія

7-9 класи –- Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

10-11 класи –  програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів затверджені наказом МОН від 22.02.2008 р № 122.

Біологія

7-9 класи –- Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 10-11 класи – навчальні програми затверджені наказом МОН від 28.10.2010 р. № 1021

Основи здоровя

5-9 класи –- Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Екологія

10 клас- навчальні програми затверджені наказом МОН від 28.10.2010 р.

№ 1021

Мистецтво

8-9 класи –- Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Художня культура

10-11 класи – навчальні програми затверджені наказом МОН від 28.10.2010 р. № 1021

Інформатика

5-9 класи –- Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

10-11 класи – навчальні програми затверджені наказом МОН від 28.10.2010 р. № 1021

Трудове навчання

5-9 класи –- Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Музичне мистецтво

5-7 класи –- Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Образотворче мистецтво

5-7 класи –- Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

Територія обслуговування

с.Переросле, с.Червоне, с.Козин, с.Кур’янки,с.Держаки, с.Шимківці.

Мова навчання

Українська мова  з додатковим вивченням двох іноземних мов (англійської та німецької).

Наявність вакантних посад

Школа повністю забезпечена педагогічними та технічно-обслуговуючими кадрами.

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Заклад освіти функціонує з 1975 року у типовому одноповерховому приміщенні, розрахованому на проектну наповнюваність 350 учнів.

Загальний стан приміщення відповідає державним санітарним правилам та нормам.

Учні 100% забезпечені харчуванням, підвезенням (обладнаний харчоблок, їдальня на 60 посадочних місць, функціонує два шкільних автобуси).

Дотримується температурний, питний  та санітарний режими(газове опалення, проточна холодна та гаряча вода, внутрішні туалети)

Медичне обслуговування забезпечується шкільною медичною сестрою у спеціально обладнаному кабінеті

Функціонує бібліотека, комп’ютерний клас покриттям мережі інтернет, 11 навчальних кабінетів, спортивна кімната, спортмайданчик, стадіон, актовий зал.

Школа забезпечена навчальними планами, програмами, підручниками, посудом, необхідним господарсько-допоміжним інвентарем та обладнанням.

Школа залучена до соціально партнерства в обробітку 25 га  ділянки, має спец рахунок у банку. Усі надходження використовуються рішенням ради школи на зміцнення навчально – матеріальної та технічно господарської бази закладу.

 

Умови доступності дітей з особливими потребами

 

 

Школа забезпечена під’їзними шляхами та пандусним підйомом.

 

 

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

   

Наказ Міністерства фінансів України

 

   

28 січня 2002 року № 57

 

   

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

 

   

від 04 12. 2015  № 1118 ) 

 

         

 

 

Затверджений у сумі:  

 

   

2540196

 

     

 

 

Начальник відділу освіти,молоді та спорту Білогірської РДА

 

     

(посада)

 

 

   

О.В.Баранчук

 

   

(підпис)

(ініціали і прізвище)

 

   

10  січня 2017 року

 

 

   

(число, місяць, рік) 

 М. П.

 

         

 

 КОШТОРИС  на 2017 рік

 

 

 

38297550       Відділ освіти,  молоді та спорту  Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області

 

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

 

смт. Білогір'я Білогірського району Хмельницької області

 

(найменування міста, району, області)

 

Вид бюджету   районний

 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10      Орган з питань освіти і науки,молоді та спорту

 

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

(код та назва програмної класифікації  видатків та кредитування місцевих бюджетів( код та назва Типової  програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової  класифікації видатків  та  кредитування для  бюджетів місцевого самоврядування , які не застосовують  програмно-цільового методу )  070201 " Загальноосвітні школи "

 

 

Перерослівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

(грн.) 

Найменування

Код 

Усього на рік 

РАЗОМ 

Загальний             фонд 

Спеціальний фонд 

НАДХОДЖЕННЯ - усього 

х 

2540196

 

2540196

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

х 

2540196

х 

2540196

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. 

х 

 

 

 

 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х 

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

 інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х 

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

 інші надходження, у т.ч. 

 

 

 

 

 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

 

 

 

 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) 

 

х 

 

 

 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 

 

х 

 

 

 

х 

*

*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

х 

2540196

 

2540196

Поточні видатки 

2000

2540196

 

2540196

Оплата праці

2110

1889420

 

1889420

Заробітна плата 

2111

1889420

 

1889420

Грошове забезпечення військовослужбовців  

2112

 

 

 

Нарахування на заробітну плату 

2120

415672

 

415672

Використання товарів і послуг

2200

234604

 

234604

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

22302

 

22302

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2220

1000

 

1000

Продукти харчування 

2230

4770

 

4770

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

12000

 

12000

Видатки на відрядження 

2250

2600

 

2600

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

191482

 

191482

Оплата теплопостачання 

2271

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення 

2272

 

 

 

Оплата електроенергії  

2273

23283

 

23283

Оплата природного газу 

2274

168199

 

168199

Оплата інших енергоносіїв 

2275

 

 

 

Оплата енергосервісу 

2276

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  

2280

450

 

450

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  

2281

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

2282

450

 

450

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

 

Поточні трансферти 

2600

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  

2610

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2620

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

Стипендії 

2720

 

 

 

Інші виплати населенню 

2730

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

500

 

500

Капітальні видатки 

3000

 

 

 

Придбання основного капіталу 

3100

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) 

3120

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла 

3121

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

 

Капітальний ремонт 

3130

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів 

3132

 

 

 

Реконструкція та реставрація 

3140

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 

3142

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

3143

 

 

 

Створення державних запасів і резервів 

3150

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів  

3160

 

 

 

Капітальні трансферти 

3200

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

3210

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

3220

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів 

4110

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів 

4210 

 

 

 

Нерозподілені видатки

9000

 

 

 

    * Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"

 

         

Головний бухгалтер

 

Кравчук  О.М.

 
 

(підпис) 

    (ініціали і прізвище) 

 

10 січня   2017   року.

       

(число, місяць, рік)

       

 ** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

 

11.  Інформація господарсько-фінансової діяльності школи

станом на 31.12.2017 р.

КЕКВ

Передбачено

Використано

2111

Фонд зарплати

1889420

1889420

2120

Нарахування на фонд оплати

415672

415672

2210

придбання

22302

22302

2220 медикаменти

1000

1000

2230

харчування

4770

4770

 

2240

послуги

12000

12000

2250

відрядження

2600

1292

2273

Ел.енергії

23283

23283

2274

газ

168199

168199

2282

Курсова підготовка

450

506

2800

Подат до бюджету

500

459

Спеціальний фонд

2230

харчування

 

56130

2210

придбання

 

24614

 

Утому числі на придбання:

 

 

-         Ремонтно-господарських матеріалів(фарба, шпалери, вапно, відра і т.п)

490760

 

-         Ремонт та обладнання актового залу(штори-завіса, тюль, ламбрекени)

12000

 

-         Придбання господарчих товарів та обладнання(сокири,молотки, цвяхи, бензокоса, рулетка та ін.)

6907

 

-         Придбання комплектуючих запчастин до шкільних автобусів

800

 

 

Перелік товарів, робіт і послуг,

придбаних як благодійна допомога

 

№з/п

Перелік товарів, робіт і послуг

Кількість

Сума

Джерело

1

Продукти дитячого харчування

 

44575

Батьківські кошти

2

Комп’ютерна техніка

 

70000

Спонсорські кошти

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

   

Наказ Міністерства фінансів України

   

28 січня 2002 року № 57

   

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

   

від 04 12. 2015  № 1118 ) 

         
 

Затверджений у сумі:  

   

2589118

     
 

Начальник відділу освіти,молоді та спорту Білогірської РДА

     

(посада)

 
   

О.В.Баранчук

   

(підпис)

(ініціали і прізвище)

   

10  січня 2018 року

 
   

(число, місяць, рік) 

 М. П.

         

 КОШТОРИС  на 2018 рік

 

38297550       Відділ освіти,  молоді та спорту  Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

смт. Білогір'я Білогірського району Хмельницької області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету   районний

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06      Орган з питань освіти і науки,молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації  видатків та кредитування місцевих бюджетів( код та назва Типової  програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової  класифікації видатків  та  кредитування для  бюджетів місцевого самоврядування , які не застосовують  програмно-цільового методу )                  0611020 " Загальноосвітні школи "

 

Перерослівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

(грн.) 

Найменування

Код 

Усього на рік 

РАЗОМ 

Загальний             фонд 

Спеціальний фонд 

НАДХОДЖЕННЯ - усього 

х 

2589118

 

2589118

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

х 

2589118

х 

2589118

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. 

х 

 

 

 

 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х 

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

 інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х 

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

 інші надходження, у т.ч. 

 

 

 

 

 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

 

 

 

 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) 

 

х 

 

 

 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 

 

х 

 

 

 

х 

*

*

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

х 

2589118

 

2589118

Поточні видатки 

2000

2589118

 

2589118

Оплата праці

2110

1899420

 

1899420

Заробітна плата 

2111

1899420

 

872937,12

Грошове забезпечення військовослужбовців  

2112

 

 

 

Нарахування на заробітну плату 

2120

417872

 

183219,55

Використання товарів і послуг

2200

270876

 

270876

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

69302

 

9370,47

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2220

1000

 

19952

Продукти харчування 

2230

7390

 

1891,88

21985,42

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

26280

 

1361

Видатки на відрядження 

2250

2600

 

2600

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

163854

 

163854

Оплата теплопостачання 

2271

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення 

2272

 

 

 

Оплата електроенергії  

2273

24853

 

10961

Оплата природного газу 

2274

139001

 

134758

Оплата інших енергоносіїв 

2275

 

 

 

Оплата енергосервісу 

2276

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  

2280

450

 

450

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  

2281

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

2282

450

 

450

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

 

 

 

Поточні трансферти 

2600

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  

2610

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2620

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

Стипендії 

2720

 

 

 

Інші виплати населенню 

2730

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

950

 

950

Капітальні видатки 

3000

 

 

 

Придбання основного капіталу 

3100

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) 

3120

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла 

3121

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

 

 

 

Капітальний ремонт 

3130

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів 

3132

 

 

 

Реконструкція та реставрація 

3140

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 

3142

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

3143

 

 

 

Створення державних запасів і резервів 

3150

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів  

3160

 

 

 

Капітальні трансферти 

3200

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

3210

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

3220

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів 

4110

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів